ELBE Automatic AB tillverkar inte bara styrutrustning utan har även mångårig erfarenhet av att bistå med ingenjörskunskap i många olika branscher.

Vi är ett avancerat kunskapsföretag inom bl.a. elinstallation och industriell automation. 

Våra ingenjörer har en hög teknisk kompetens och lång erfarenhet inom flera olika system och branscher. Livsmedel-, process- och kärnkraftsindustrin precis som energi, vattenrening och lantbruk är branscher som vi jobbar med dagligen både nationellt och internationellt.

Vi anpassar alltid systemen efter de krav och önskemål som råder och jobbar därför med flera olika leverantörer och system så som ABB, Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Beijer Electronics. Våra ingenjörer är vana att designa elektriska system för flera olika standarder och direktiv där säkerheten alltid kommer först och där kunden, effektiviteten och driftsäkerheten står i centrum.

Apparatskåp

I vår verkstad tillverkar vi alla typer av apparatskåp, ställverk, centraler, kopplingslådor och pulpeter. Allt är konstruerat, monterat och kontrollerat för högsta driftsäkerhet, servicevänlighet och personsäkerhet.

Vi tillverkar styrsystem från grunden till färdig produkt, samt kundanpassar lösningar med hänsyn taget till säkerhet, miljö, handhavande, normer och föreskrifter samt ekonomi. Tillsammans med kunden skapar vi optimala och ekonomiska lösningar i varje enskilt fall.

Mer än 30 års erfarenhet och vår breda kunskapsbas samt vår höga kapacitet ligger till grund för vår produktion. På ELBE Automatic AB jobbar vi alltid med helheten.

Dagens ständigt växande krav på nya systemlösningar gör att vår personal och teknik alltid är under ständig utveckling för att alltid vara redo för allt mer avancerade krav och behov från marknaden.

ELBE - Tjänster - Tillverkning - Ställverk

Ställverk

Vi har lång erfarenhet av att förse såväl svensk som internationell industri med distributionsställverk och motorställverk. Den erfarenheten har gett oss god kunskap om de krav som ställs inom industrin. Vi har den kompetens som krävs för att ta fram passande helhetslösningar som kan utformas komplett kundanpassade. Våra kunder erbjuds alltså anpassning och kort leveranstid, vilket möjliggörs tack vare att vi är flexibla och effektiva. Flexibiliteten grundar sig i att vi arbetar med flera olika fabrikat.

Serietillverkning

Vi vill bevisa att det är möjligt att serietillverka i Sverige. Därför serietillverkas apparatskåp hos oss, allt ifrån små serier om två åt gången till större serier beroende på kundens önskemål.

Märkning

Avdelningen som hanterar märkning är en naturlig och viktig del av företaget. Märkningen används inte bara för den utrustningen vi tillverkar utan här har kunderna även möjlighet att beställa laserskrivna skyltar och märkningar i olika storlekar och material så som plast, aluminium och rostfritt stål.

ELBE Automatic AB har under många år installerat och driftsatt utrustningarna på en uppsjö olika maskiner och anläggningar. Företaget har byggt upp en stor erfarenhet och kunskap. Här jobbar man ofta med installationer på system som kommer att utsättas för de mest krävande förhållande som exempelvis extrem temperatur, starka kemikalier eller strålning. Men även sådant som standarder och normer beroende på bransch och land har givetvis också en avgörande roll för hur man utför och anpassar installationen.Efter installation utförs alltid elektriska tester så väl som funktionstester för att säkerställa att systemet inte bara uppfyller de normer och regler som det ställs krav på utan även de funktionskrav som finns från kunden. Detta dokumenteras och arkiveras.

ELBE Automatic AB utför förebyggande underhåll såväl som felsökningar och underhållsarbete på anläggningar som oplanerat stannat. Även i detta har vi stor kunskap och erfarenhet på allt från mindre styrutrustningar till större maskiner anläggningar och ställverk.

ELBE - Tjänster - Installation och service